Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 8 iulie 2020 – Welmax +/EUIPO – Valmex Medical Imaging (welmax)

(Cauza T-305/19)1

[„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană – Marca verbală welmax – Marca Uniunii Europene verbală anterioară valmex – Termen de introducere a căii de atac la camera de recurs – Tardivitate – Momentul de la care începe să curgă termenul – Notificare – Dovada unei expedieri prin scrisoare recomandată – Comunicare prin e mail – Nerespectarea obligației de plată în termen a taxei pentru calea de atac – Cale de atac considerată ca nefiind depusă – Conținutul solicitărilor de îndreptare – Articolul 68 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Articolele 23 și 56-58 din Regulamentul delegat (UE) 2018/625”]

Limba de procedură: polona

Părţile

Reclamantă: Welmax + sp. z o. o. sp.k. (Poznań, Polonia) (reprezentant: M. Machyński, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentant: D. Walicka, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO, intervenientă la Tribunal: Valmex Medical Imaging GmbH (Augsburg, Germania)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 22 martie 2019 (cauza R 2245/2018-5), privind o procedură de opoziție între Valmex Medical Imaging și Welmax +

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Obligă Welmax + sp. z o. o. sp.k. la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1     JO C 230, 8.7.2019.