Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regatul Unit) la 29 decembrie 2020 – Amoena Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Cauza C-706/20)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Amoena Ltd

Pârâți: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Întrebările preliminare

Termenii „le”, „ele” şi „lor” de la punctul 53 din hotărâre1 trebuie consideraţi că se referă la bustiere sau la forma sânilor?

Punctul 53 a doua teză sugerează un test diferit de cel identificat la punctul 51 din Hotărârea Amoena şi derivat din nota explicativă la SA aferente poziţiei 8473, prin cerinţa ca bustierele (mai precis accesoriul potenţial) trebuie să permită formelor sânilor să aibă o funcţie alta decât cea pe care „ele” (probabil formele sânilor) sunt menite să o aibă sau, dimpotrivă, doar eventual să vizeze să susţină testul identificat la punctul 51, care impune ca bustierele să asigure un anumit serviciu în raport cu funcţia principală a formei sânului?

____________

1 C-677/18, Amoena, Hotărârea din 19.12.2019 (ECLI:EU:C:2019:1142)