Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. prosinca 2020. uputio High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales (Ujedinjena Kraljevina) – London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited/Kraljevina Španjolska

(predmet C-700/20)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited

Tuženik: Kraljevina Španjolska

Prethodna pitanja

S obzirom na narav pitanja koja nacionalni sud treba riješiti prilikom odlučivanja o tome treba li donijeti sudsku odluku u smislu pravorijeka u skladu s člankom 66. Arbitration Acta 1996 (Zakon o arbitraži iz 1996.), može li sudska odluka koju donese u skladu s tom odredbom predstavljati relevantnu „sudsku odluku” donesenu u državi članici u kojoj se traži priznanje u skladu s člankom 34. stavkom 3. Uredbe EZ br. 44/20011 ?

S obzirom na to da sudska odluka donesena u smislu pravorijeka, poput sudske odluke na temelju članka 66. Zakona o arbitraži iz 1996., nije obuhvaćena materijalnim područjem primjene Uredbe br. 44/2001 zbog iznimke koja se odnosi na arbitražu iz članka 1. stavka 2. točke (d), može li takva sudska odluka predstavljati relevantnu „sudsku odluku” donesenu u državi članici u kojoj se traži priznanje u skladu s člankom 34. stavkom 3. Uredbe br. 44/2001?

Pod pretpostavkom da se članak 34. stavak 3. Uredbe br. 44/2001 ne primjenjuje, ako bi priznanje i izvršenje sudske odluke donesene u drugoj državi članici bilo protivno nacionalnom javnom poretku zbog toga što bi se time povrijedilo načelo pravomoćnosti zbog prethodnog nacionalnog arbitražnog pravorijeka ili prethodne sudske odluke koju je u smislu pravorijeka donio sud države članice u kojoj se traži priznanje, je li dopušteno pozvati se na članak 34. stavak 1. Uredbe br. 44/2001 kao osnovu za odbijanje priznavanja ili izvršenja ili su u članku 34. stavcima 3. i 4. Uredbe taksativno navedene osnove u skladu s kojima res judicata i/ili nepomirljivost mogu spriječiti priznavanje i izvršenje sudske odluke iz Uredbe?”

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 2001., L 12, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 30.)