Language of document :

Žaloba podaná dne 30. prosince 2009 - Pascual García v. Komise

(Věc F-106/09)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: César Pascual García (Madrid, Španělsko) (zástupci: B. Cortese a C. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Náhrada škody vzniklé z důvodu nezaplacení odměny a vedlejších služebních požitků za období od 1. dubna 2006 do 1. března 2009 a zaplacení úroků z dlužné částky

Návrhová žádání žalobce

uložit Komisi náhradu škody vzniklé z důvodu nezaplacení odměny a vedlejších služebních požitků za období od 1. dubna 2006 do 1. března 2009 a zaplacení úroků z dlužné částky;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________