Language of document :

Sag anlagt den 30. december 2009 - Pascual García mod Kommissionen

(Sag F-106/09)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: César Pascual García (Madrid, Spanien) (ved avvocati B. Cortese og C. Cortese)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om erstatning for det tab, som sagsøgeren har lidt som følge af den manglende udbetaling af vederlag og diverse tillæg i perioden fra den 1. april 2006 til den 1. marts 2009 med tillæg af renter.

Sagsøgerens påstande

Kommissionen tilpligtes at betale erstatning for det tab, som sagsøgeren har lidt som følge af den manglende udbetaling af vederlag og diverse tillæg i perioden fra den 1. april 2006 til den 1. marts 2009 med tillæg af renter.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________