Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 28. června 2021 – Conseil national des barreaux, Conférence des bâtonniers, Ordre des avocats du barreau de Paris v. Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

(Věc C-398/21)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Žalobci: Conseil national des barreaux, Conférence des bâtonniers, Ordre des avocats du barreau de Paris

Žalovaní: Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

Předběžné otázky

Porušuje čl. 8ab odst. 5 směrnice 2011/161 právo na spravedlivý proces zaručené článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie a článkem 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod tím, že v zásadě nevylučuje advokáty plnící úkoly v rámci soudního řízení z okruhu zprostředkovatelů, kteří musí daňové správě poskytovat informace nezbytné k oznámení mezinárodního daňového uspořádání nebo kteří musí informovat o této povinnosti jiného zprostředkovatele?

Porušuje čl. 8ab odst. 5 směrnice 2011/16 právo na respektování korespondence a soukromého života zaručené článkem 7 Listiny základních práv Evropské unie a článkem 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod tím, že v zásadě nevylučuje advokáty podílející se na posouzení právní situace jejich klienta z okruhu zprostředkovatelů, kteří musí daňové správě poskytovat informace nezbytné k oznámení mezinárodního daňového uspořádání nebo kteří musí informovat o této povinnosti jiného zprostředkovatele?

____________

1 Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1).