Language of document : ECLI:EU:C:2018:851

RJEŠENJE PREDSJEDNIKA SUDA

19. listopada 2018.(*)

„Ubrzani postupak”

U predmetu C‑621/18,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU‑a, koji je uputio Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) (Vrhovni građanski sud, Škotska, Unutarnji odjel, prvo vijeće, Ujedinjena Kraljevina), odlukom od 3. listopada 2018., koju je Sud zaprimio 3. listopada 2018., u postupku

Andy Wightman,

Ross Greer,

Alyn Smith,

David Martin,

Catherine Stihler,

Jolyon Maugham,

Joanna Cherry

protiv

Secretary of State for Exiting the European Union,

uz sudjelovanje:

Tom Brake,

Chris Leslie,

PREDSJEDNIK SUDA,

saslušavši C. G. Fernlunda, suca izvjestitelja, i M. Camposa Sánchez‑Bordonu, nezavisnog odvjetnika,

donosi sljedeće

Rješenje

1        Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 50. UEU‑a.

2        Zahtjev je upućen u okviru postupka između Andyja Wightmana, Rossa Greera, Alyna Smitha, Davida Martina, Jolyona Maughama, Catherine Stihler i Joanne Cherry, s jedne strane, i Secretary of State for Exiting the European Union (državni tajnik za izlazak iz Europske unije), s druge strane, u vezi s mogućnošću opoziva obavijesti o namjeri povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije.

3        Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) (Vrhovni građanski sud, Škotska, Unutarnji odjel, prvo vijeće, Ujedinjena Kraljevina) u biti pita dopušta li pravo Unije, kada država članica obavijesti Europsko vijeće o svojoj namjeri povlačenja iz Unije u skladu s člankom 50. UEU‑a, toj državi članici da jednostrano povuče svoju obavijest prije isteka razdoblja od dvije godine iz tog članka. U slučaju potvrdnog odgovora, pita se o uvjetima za takav opoziv i njegovim posljedicama u pogledu ostanka navedene države članice u Uniji.

4        Sud koji je uputio zahtjev navodi da se, u skladu s člankom 13. European Union (Withdrawal) Acta 2018 (Zakon o Europskoj uniji iz 2018. (Povlačenje)), sporazum o povlačenju koji bi se mogao sklopiti između Ujedinjene Kraljevine i Unije na temelju članka 50. stavka 2. UEU‑a, a kojim se utvrđuju aranžmani tog povlačenja, može ratificirati samo ako parlament Ujedinjene Kraljevine odobri taj sporazum i okvir budućeg odnosa Ujedinjene Kraljevine s Unijom. Taj sud pojašnjava da će, ako parlamentarni zastupnici ne odobre sporazum o povlačenju i ako se ne iznese nikakav drugi prijedlog, do izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Unije doći 29. ožujka 2019.

5        Navedeni sud dodaje da se pita o mogućnosti jednostranog opoziva obavijesti i ostanka u Uniji. Također ističe da će odgovor Suda pojasniti mogućnosti koje parlamentarni zastupnici imaju prilikom glasovanja o tim pitanjima.

6        U svojem zahtjevu za prethodnu odluku Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) (Vrhovni građanski sud, Škotska, Unutarnji odjel, prvo vijeće, Ujedinjena Kraljevina) traži od Suda da o ovom zahtjevu odluči u ubrzanom postupku, predviđenom u članku 105. Poslovnika Suda.

7        U toj se odredbi navodi da, na zahtjev suda koji je uputio zahtjev za prethodnu odluku ili, iznimno, po službenoj dužnosti, predsjednik Suda može, kad priroda predmeta zahtijeva postupanje u kratkim rokovima, nakon što sasluša suca izvjestitelja i nezavisnog odvjetnika, odlučiti da se o tom zahtjevu, iznimno od odredaba tog Poslovnika, odluči u ubrzanom postupku.

8        U ovom slučaju sud koji je uputio zahtjev naglašava hitnost svojeg zahtjeva, s jedne strane, zbog roka od dvije godine koji je počeo teći 29. ožujka 2017., to jest od datuma obavijesti o namjeri povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije, koji se, u skladu s člankom 50. UEU‑a, primjenjuje na taj postupak povlačenja, i, s druge strane, zbog potrebe organiziranja rasprava i glasovanja u parlamentu Ujedinjene Kraljevine o toj temi dovoljno prije 29. ožujka 2019.

9        U tom pogledu valja utvrditi da razlozi koje je iznio taj sud jasno upućuju na hitnost donošenja odluke. Točnije, kao što to proizlazi iz odluke kojom se upućuje prethodno pitanje, potrebno je pojasniti doseg članka 50. UEU‑a prije nego što nacionalni parlamentarni zastupnici odluče o sporazumu o povlačenju iz tog članka koji bi se pred njih mogao iznijeti.

10      Već je presuđeno da, kada se u nekom predmetu pojavljuju ozbiljne nesigurnosti koje se odnose na temeljna pitanja nacionalnog ustavnog prava i prava Unije, s obzirom na posebne okolnosti takvog predmeta može biti potrebno o njemu odlučiti u kratkom roku, u skladu s člankom 105. stavkom 1. Poslovnika Suda (vidjeti u tom smislu rješenja predsjednika Suda od 28. veljače 2017., M. A. S. i M. B., C‑42/17, neobjavljeno, EU:C:2017:168, t. 7. do 9. i od 26. rujna 2018., Zakład Ubezpieczeń Społecznych, C‑522/18, neobjavljeno, EU:C:2018:786, t. 14. do 16.).

11      Uzimajući u obzir temeljnu važnost provedbe članka 50. UEU‑a za Ujedinjenu Kraljevinu i za ustavni poredak Unije, posebne okolnosti slučaja opravdavaju da se u ovom predmetu postupa u kratkom roku, u skladu s člankom 105. stavkom 1. Poslovnika.

12      Posljedično, o predmetu C‑621/18 treba odlučiti u ubrzanom postupku.

Slijedom navedenog, predsjednik Suda riješio je:

O predmetu C621/18 odlučivat će se u ubrzanom postupku, predviđenom u članku 105. stavku 1. Poslovnika Suda.

Potpisi


*      Jezik postupka: engleski