Language of document :

Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. oktoobri 2014. aasta otsus (Commissione tributaria provinciale di Roma eelotsusetaotlus - Itaalia) – Cristiano Blanco (C‑344/13), Pier Paolo Fabretti (C‑367/13) versus Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

(liidetud kohtuasjad C-344/13 ja C-367/13)1

(Eelotsusetaotlus – Teenuste osutamise vabadus – Piirangud – Maksuõigusnormid – Hasartmängude võitudest pärinev tulu – Välismaal saadud võitude ja liikmesriigi hasartmänguasutustest saadud võitude erinev maksustamine)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Commissione tributaria provinciale di Roma

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Cristiano Blanco (C‑344/13), Pier Paolo Fabretti (C‑367/13)

Kostja: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

Resolutsioon

ELTL artikleid 52 ja 56 tuleb tõlgendada nii, et nende normidega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt hasartmänguvõite, mis on saadud teistes liikmesriikides asuvatest hasartmänguasutustest, maksustatakse tulumaksuga, samas kui niisugune tulu on tulumaksust vabastatud, kui see pärineb selle liikmesriigi territooriumil asuvast hasartmänguasutusest.

____________

1 ELT C 260, 7.9.2013.