Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.10.2014 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Commissione tributaria provinciale di Roma – Italia) – Cristiano Blanco (C-344/13) ja Pier Paolo Fabretti (C-367/13) v. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

(Yhdistetyt asiat C-344/13 ja C-367/13)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Palvelujen tarjoamisen vapaus – Rajoitukset – Verolainsäädäntö – Onnenpelivoitoista saadut tulot – Ulkomailta saatujen voittojen ja kotimaisista pelipaikoista saatujen voittojen erilainen verotus)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Commissione tributaria provinciale di Roma

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Cristiano Blanco (C-344/13) ja Pier Paolo Fabretti (C-367/13)

Vastapuoli: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

Tuomiolauselma

SEUT 52 ja SEUT 56 artiklaa on tulkittava niin, että ne ovat esteenä jäsenvaltion lainsäädännölle, jonka mukaan muissa jäsenvaltioissa sijaitsevista pelipaikoista saaduista onnenpelivoitoista kannetaan tuloveroa ja ensin mainitussa valtiossa sijaitsevista pelipaikoista saadut samankaltaiset tulot vapautetaan kyseisestä verosta.

____________

1 EUVL C 260, 7.9.2013.