Language of document : ECLI:EU:C:2014:2311

C‑344/13. és C‑367/13. sz. egyesített ügyek

Cristiano Blanco

és

Pier Paolo Fabretti

kontra

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

(a Commissione tributaria provinciale di Roma [Olaszország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Szolgáltatásnyújtás szabadsága – Korlátozások – Adójogszabályok – Szerencsejátékkal megszerzett nyereményből származó jövedelem – A külföldön szerzett nyeremény és a belföldi létesítményben szerzett nyeremény eltérő adóztatása”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (harmadik tanács), 2014. október 22.

Szolgáltatásnyújtás szabadsága – Korlátozások – Szerencsejátékok – A külföldön szerzett nyeremény és a belföldi létesítményben szerzett nyeremény eltérő adóztatását bevezető nemzeti szabályozás – Megengedhetetlenség – Igazolás – Hiány

(EUMSZ 52. cikk és EUMSZ 56. cikk)

Az EUMSZ 52. cikket és az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétesek az olyan tagállami jogszabályok, amelyek szerint a más tagállamban található szerencsejáték‑létesítményekben szerencsejátékkal szerzett nyeremények jövedelemadó‑kötelesek, míg a belföldi létesítményekben megszerzett hasonló jövedelmek mentesek az említett adó alól.

Mivel nyilvánvalóan hátrányosan megkülönböztető jellegűek, az ilyen jogszabályok csak akkor igazolhatók, ha az EUMSZ 52. cikk szerinti közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okoknak megfelelő célokat követnek, és az általuk előírt korlátozások megfelelnek az arányosságra vonatkozó feltételeknek. Erről azonban nincs szó e jogszabályok esetében, mivel egyrészt a pénzmosás megakadályozására, a tőke külföldre menekítése vagy az ellenőrizetlen eredetű tőke érintett tagállamba történő behozatala korlátozásának szükségességére vonatkozó célokat illetően e tagállam hatóságai érvényesen nem vélelmezhetik – általános módon és különbségtétel nélkül –, hogy a valamely más tagállamban letelepedett szervezetek bűncselekményeket követnek el. Másrészt a játékfüggőség elleni küzdelmet illetően, amely a közegészség védelmének fogalmi körébe sorolható, a szóban forgó jogszabályok nem alkalmasak e küzdelem céljának következetes megvalósítására, mivel a más tagállam területén található szerencsejáték‑létesítményekben szerzett nyeremények adómentessége arra ösztönözheti a fogyasztókat, hogy részt vegyenek a számukra ilyen adómentességet biztosító szerencsejátékokban.

(vö. 32., 33., 39., 41., 44., 46–48. pont és a rendelkező rész)