Language of document : ECLI:EU:C:2014:2311

Gevoegde zaken C‑344/13 en C‑367/13

Cristiano Blanco

en

Pier Paolo Fabretti

tegen

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

(verzoeken van de Commissione tributaria provinciale di Roma om een prejudiciële beslissing)

„Prejudiciële verwijzing – Vrij verrichten van diensten – Beperkingen – Belastingwetgeving – Inkomsten uit kansspelen – Verschil in belasting tussen in het buitenland en in binnenlandse instellingen gewonnen prijzen”

Samenvatting – Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 oktober 2014

Vrij verrichten van diensten – Beperkingen – Kansspelen – Nationale regeling houdende een verschil in belasting tussen in het buitenland en in binnenlandse instellingen gewonnen prijzen – Ontoelaatbaarheid – Rechtvaardiging – Geen

(Art. 52 VWEU en 56 VWEU)

De artikelen 52 VWEU en 56 VWEU moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen de wettelijke regeling van een lidstaat volgens welke prijzen afkomstig van kansspelen in casino’s in andere lidstaten in de heffing van de inkomstenbelasting worden betrokken en vergelijkbare inkomsten die afkomstig zijn van op het nationale grondgebied gevestigde casino’s, van die belasting zijn vrijgesteld.

Een dergelijke wettelijke regeling is duidelijk discriminerend. Zij kan slechts worden gerechtvaardigd indien zij doelstellingen nastreeft die betrekking hebben op de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid in de zin van artikel 52 VWEU, en indien de beperkingen die zij meebrengt, voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de evenredigheid ervan. Dat is echter niet het geval met deze wettelijke regeling, die beoogt het witwassen van geld tegen te gaan en het wegsluizen naar het buitenland en het invoeren in de betrokken lidstaat van kapitaal van onzekere herkomst te beperken, aangezien de autoriteiten van die lidstaat niet op algemene wijze en zonder onderscheid mogen aannemen dat in een andere lidstaat gevestigde instellingen en organisaties zich bezighouden met criminele activiteiten. Voorts is de betrokken wettelijke regeling niet geschikt om het doel van bestrijding van gokverslaving, die onder de bescherming van de volksgezondheid valt, op consistente wijze te verwezenlijken. De vrijstelling van prijzen die zijn gewonnen in casino’s die zijn gevestigd op het grondgebied van de betrokken lidstaat, kan de consument immers aanmoedigen om deel te nemen aan kansspelen die onder deze vrijstelling vallen.

(cf. punten 32, 33, 39, 41, 44, 46‑48 en dictum)