Language of document :

2021 m. kovo 22 d. Obvodní soud pro Prahu 1 (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje České dráhy a.s.

(Byla C-222/21)

Proceso kalba: čekų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Obvodní soud pro Prahu 1

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: České dráhy a.s.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (Įstatymas Nr. 99/1963 dėl Civilinio proceso kodekso) penktos dalies nuostata atitinka 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/34/ES1 , kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (toliau – Direktyva 2012/34), 56 straipsnio 10 dalyje nustatytus reikalavimus dėl reguliavimo institucijos sprendimui taikomos teisminės kontrolės?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar su Direktyvos 2012/34 56 straipsnio 6 dalimi suderinama yra tai, kad reguliavimo institucijos sprendimus gali pakeisti atskirų bendrosios kompetencijos teismų sprendimai dėl esmės dėl mokesčių už infrastruktūros naudojimą dydžio, priimti bylose, kuriose dalyvauja pareiškėjai ir infrastruktūros valdytojas, nedalyvaujant reguliavimo institucijai?

3.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar, laikantis Direktyvos 2012/34 55 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų dėl nacionalinės geležinkelių sektoriaus reguliavimo institucijos įsteigimo, 56 straipsnio 2, 11 ir 12 dalyse nustatytų reikalavimų dėl reguliavimo institucijos funkcijų ir 57 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų dėl reguliavimo institucijų bendradarbiavimo, reguliavimo institucijos sprendimą dėl esmės galima pakeisti atskirų bendrosios kompetencijos teismų, kurie neprivalo remtis reguliavimo institucijos nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, sprendimais?

____________

1 OL L 343, 2012, p. 32.