Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Obvodní soud pro Prahu 1 (Republica Cehă) la 26 martie 2021 – Správa železnic, státní organizace/České dráhy a.s. a další

(Cauza C-221/21)

Limba de procedură: ceha

Instanța de trimitere

Obvodní soud pro Prahu 1

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Správa železnic, státní organizace

Pârâte: České dráhy a.s.,

PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s.,

PDV RAILWAY a.s.,

KŽC Doprava, s.r.o.

Întrebările preliminare

Legislația națională prevăzută în partea a cincea a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (Legea nr. 99/1963, Codul de procedură civilă), cu modificările ulterioare (denumită în continuare „o.s.ř.”) îndeplinește cerințele controlului jurisdicțional al deciziilor organismului de reglementare în conformitate cu articolul 56 alineatul (10) din Directiva 2012/34/UE1 a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european (denumită în continuare „Directiva 2012/34”)?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, articolul 56 alineatul (10) din Directiva 2012/34 poate fi interpretat în sensul că se poate pune capăt controlului jurisdicțional al unei decizii a organismului de reglementare printr-o tranzacție judiciară în conformitate cu articolul 99 din o.s.ř.?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, cerințele privind instituirea unui organism național unic de reglementare în sectorul feroviar prevăzute la articolul 55 alineatul (1) din Directiva 2012/34, cele privind funcțiile organismului de reglementare prevăzute la articolul 56 alineatele (2), (6), (11) și (12) din Directiva 2012/34 și cele privind colaborarea dintre organismele de reglementare prevăzută la articolul 57 alineatul (2) din Directiva 2012/34 permit ca deciziile emise de organismul de reglementare să fie înlocuite cu decizii individuale ale instanțelor de drept comun care nu sunt ținute de starea de fapt constatată de organismul de reglementare?

____________

1 JO 2012 L 343, p. 32.