Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria (Hispaania) 6. aprillil 2021 – Zulima versus Servicios prescriptor y medios de pagos E.F.C. S.A.U.

(kohtuasi C-215/21)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Zulima

Kostja: Servicios prescriptor y medios de pagos E.F.C. S.A.U.

Eelotsuse küsimus

Tarbijate esitatud nõuete puhul, mis tulenevad ebaõiglastest lepingutingimustest ja mis põhinevad direktiivil 93/13/EÜ1 , ning olukorras, kus need nõuded rahuldatakse kohtuväliselt, näeb tsiviilkohtumenetluse seaduse artikkel 22 ette, et tarbijad peavad kandma menetluskulud, arvestamata varasematele nõuetele vastamata jätnud müüja või teenuste osutaja varasemat tegevust. Kas nende Hispaania menetlusnormide puhul on tegemist olulise takistusega, mis võib pärssida tarbija tahet teostada õigust nõuda tõhususe põhimõttega ning direktiivi 93/13 artikli 6 lõikega 1 ja artikli 7 lõikega 1 vastuolus oleva lepingutingimuse võimaliku ebaõiglase laadi tõhusat kohtulikku kontrollimist?

____________

1 Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT 1993, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288).