Language of document :

Rikors ippreżentat fid-19 ta' Jannar 2009 - Menghi vs ENISA

(Kawża F-2/09)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Achille Menghi (Cagliari, l-Italja) (rappreżentant: L. Defalque, avukat)

Konvenuta: Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

L-annullament tad-deċiżjoni li ma tikkonfermax il-kuntratt tar-rikorrent wara l-perijodu ta' prova, kif ukoll talba għal kumpens għad-dannu finanzjarju u morali mġarrab.

Talbiet tar-rikorrent

Jannulla d-deċiżjoni tat-3 ta' Ottubru 2008 li tiċħad l-ilment tar-rikorrent fir-rigward tad-deċiżjoni tal-Awtorità awtorizzata tikkonkludi l-kuntratti ta' impjieg tal-14 ta' Marzu 2008 li ma tikkonfermax il-kuntratt tiegħu;

konsegwentement, jannulla d-deċiżjoni tal-Awtorità awtorizzata tikkonkludi l-kuntratti ta' impjieg tal-14 ta' Marzu 2008 li ma tikkonfermax il-kuntratt tar-rikorrent;

jikkundanna lill-Awtorità awtorizzata tikkonkludi l-kuntratti tal-impjieg sabiex tikkumpensa lir-rikorrent għad-dannu finanzjarju mġarrab minħabba li l-kuntratt ta' impjieg tiegħu għal perijodu ta' tliet snin ma ġiex ikkonfermat, għad-dannu finanzjarju mġarrab minħabba l-ispejjeż mediċi li kellu jagħmel, għad-dannu morali mġarrab minħabba l-fastidju psikoloġiku;

jikkundanna lill-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni għall-ispejjeż.

____________