Language of document :

Beroep ingesteld op 19 januari 2009 - Menghi / ENISA

(Zaak F-2/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Achille Menghi (Cagliari, Italië) (vertegenwoordiger: L. Defalque, advocaat)

Verwerende partij: Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om verzoekers overeenkomst na de proeftijd niet te bevestigen alsmede vordering tot vergoeding van de materiële en immateriële schade

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 3 oktober 2008 houdende afwijzing van verzoekers klacht tegen het besluit van het TAVAOBG van 14 maart 2008 om zijn overeenkomst niet te bevestigen;

dientengevolge, nietigverklaring van het besluit van het TAVAOBG van 14 maart 2008 om verzoekers overeenkomst niet te bevestigen;

veroordeling van het TAVAOBG tot betaling van een vergoeding aan verzoeker voor de materiële schade die hij heeft ondervonden door de niet-bevestiging van zijn aanstellingsovereenkomst van drie jaar en door de medische kosten die hij heeft moeten maken alsmede voor de immateriële schade die hij heeft geleden als gevolg van psychisch geweld;

verwijzing van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging in de kosten van de procedure.

____________