Language of document :

Sag anlagt den 16. januar 2009 - Ridolfi mod Kommissionen

(Sag F-3/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Roberto Ridolfi (Bruxelles, Belgien) (ved avocat N. Lhoëst)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om at give sagsøgeren afslag på genanvendelse og opretholdelse af forhøjet uddannelsestillæg for sine to ældste børn.

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 5. marts 2008 hvorved sagsøgeren fik afslag på genanvendelse og opretholdelse af forhøjet uddannelsestillæg for sine to ældste børn.

Annullation af enhver afgørelse truffet af Kommissionen til gennemførelse af den nævnte afgørelse fra ansættelsesmyndigheden af 5. marts 2008, særligt note fra kontorchefen for Kontoret "Rettigheder og Forpligtelser for Tjenestemænd og Kontraktansatte" i Afdelingen for Eksterne Tjenester i GD Eksterne Forbindelser af 12. december 2008 om tilbagesøgning af et beløb på 1 295,38 EUR.

Om fornødent annullation af Kommissionens udtrykkelige afslag af 6. oktober 2008 på den klage, som sagsøgeren havde indgivet i henhold til artikel 90, stk. 2, den 5. juni 2008.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________