Language of document :

Žaloba podaná dne 2. února 2009 - Fares v. Komise

(Věc F-6/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Soukaïna Fares (Berchem-Sainte-Agathe, Belgie) (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Žádost o zrušení rozhodnutí o zařazení žalobkyně do funkční skupiny III, platové třídy 8

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí přijaté orgánem zmocněným k uzavírání pracovních smluv ze dne 17. října, kterým byla zamítnuta stížnost podaná žalobkyní dne 21. června 2008 směřující ke zrušení rozhodnutí o zařazení žalobkyně do funkční skupiny III, platové třídy 8, a uplatnění výhody zařazení do platové třídy 9, s účinkem ke stejnému dni,

případně rovněž zrušit původní rozhodnutí, kterým byla žalobkyně zařazena do funkční skupiny III, platové třídy 8;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________