Language of document :

Žaloba podaná dne 21. ledna 2009 - De Britto Patricio-Dias v. Komise

(Věc F-4/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Jorge De Britto Patricio-Dias (Brusel, Belgie) (zástupce: L. Massaux, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení rozhodnutí o znovuzařazení žalobce do útvaru TREN.B.3

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 11. dubna 2008 a ze dne 21. října 2008;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________