Language of document :

Acțiune introdusă la 21 ianuarie 2009 - De Britto Patricio-Dias/Comisia

(Cauza F-4/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Jorge De Britto Patricio-Dias (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: L. Massaux, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de anulare a deciziei de schimbare a repartizării reclamantului la unitatea TREN.B3

Concluziile reclamantului

Anularea deciziilor AIPN din 11 aprilie 2008 și din 21 octombrie 2008;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________