Language of document :

Žaloba podaná dne 26. ledna 2009 - Soerensen Ferraresi v. Komise

(Věc F-5/09)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Ayo Soerensen Ferraresi (Miláno, Itálie) (zástupce: C. Di Vuolo, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Návrh na náhradu škody, kterou žalobkyně utrpěla z důvodu mobbingu, jehož byla obětí, a z důvodu rozhodnutí komise pro invaliditu o nuceném odchodu do invalidního důchodu

Návrhová žádání žalobkyně

uložit Komisi náhradu fyzické, morální a finanční újmy, kterou žalobkyně utrpěla,

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________