Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 23.2.2010 - Faria v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (merkit ja mallit) (SMHV)

(Asia F-7/09)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Arviointi - Arviointikertomus - Vuosien 2006-2007 arviointikierros - Arviointikertomuksen kumoamista koskeva vaatimus - Ilmeinen arviointivirhe - Henkisen kärsimyksen korjaaminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Marie-Hélène Faria (Muchamiel, Espanja) (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (merkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: I. de Medrano Caballero, avustajanaan asianajaja D. Waelbroeck)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus, joka koskee ajalta 1.10.2006 - 30.9.2007 laaditun arviointikertomuksen kumoamista sekä vastaajan velvoittamista korvaamaan kantajan kärsimät vahingot

Tuomiolauselma

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (merkit ja mallit) (SMHV) laatima Fariaa koskeva arviointikertomus ajanjaksolta 1.10.2006 - 30.9.2007 kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

SMHV vastaa omien oikeudenkäyntikulujensa lisäksi kolmesta neljäsosasta Farian oikeudenkäyntikuluja.

Faria vastaa yhdestä neljäsosasta omia oikeudenkäyntikulujaan.

____________

1 - EUVL C 69, 21.3.2009, s. 55.