Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 15.4.2010 - de Britto Patricio-Dias v. komissio

(Asia F-4/09)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Asemapaikkaan määrääminen - Asemapaikan siirto - Työnantajan etu - Palkkaluokan ja viran vastaavuus - Puolustautumisoikeudet - Perustelut)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Jorge de Britto Patricio-Dias (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Massaux)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota päätös kantajan uudelleensijoittamisesta

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

De Britto Patricio-Dias velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

____________

1 - EUVL C 69, 21.3.2009, s. 54.