Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 28. oktober 2010 - Fares mod Kommissionen

(Sag F-6/09) 1

(Personalesag - kontraktansatte - indplacering i lønklasse - hensyntagen til erhvervserfaring)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Soukaïna Fares (Bruxelles, Belgien) (ved advokat L. Vogel)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om indplacering af sagsøgeren i ansættelsesgruppe III, lønklasse 8

Konklusion

Europa-Kommissionen afgørelse, hvorved Soukaïna Fares blev indplaceret i lønklasse 8 i ansættelsesgruppe III for kontraktansatte, således som denne afgørelse følger af Soukaïna Fares kontrakt som kontraktansat af 28. marts 2008, annulleres.

Europa-Kommissionen betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 69 af 21.3.2009, s. 54.