Language of document :

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 26. februarja 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Constitucional Madrid - Španija) - kazenski postopek zoper Stefana Mellonija

(Zadeva C-399/11)

(Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah - Evropski nalog za prijetje - Postopki predaje med državami članicami - Odločbe, izdane na podlagi sojenja, na katerem zadevna oseba ni bila osebno navzoča - Izvršitev kazni, izrečene v odsotnosti - Možnost preizkusa sodbe)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Constitucional Madrid

Stranki v postopku v glavni stvari

Kazenski postopek zoper: Stefana Mellonija

Druga stranka: Ministerio Fiscal

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Tribunal Constitucional Madrid - Razlaga člena 4a Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 34), kakor je bil spremenjen z Okvirnim sklepom 2009/299/PNZ z dne 26. februarja 2009 o spremembi okvirnih sklepov 2002/584/PNZ, 2005/214/PNZ, 2006/783/PNZ, 2008/909/PNZ in 2008/947/PNZ zaradi krepitve procesnih pravic oseb ter spodbujanja uporabe načela vzajemnega priznavanja odločb, izdanih na sojenju v odsotnosti zadevne osebe (UL L 81, str. 24), in členov 47, 48 in 53 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah - Odločbe, izdane v postopku, v katerem zadevna oseba ni bila osebno prisotna - Izvršitev kazni, ki je bila izrečena v odsotnosti - Možnost preizkusa sodbe

Izrek

1.    Člen 4a(1) Okvirnega sklepa Sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (2002/584/PNZ), kakor je bil spremenjen z Okvirnim sklepom Sveta 2009/299/PNZ z dne 26. februarja 2009, je treba razlagati tako, da nacionalnim pravosodnim organom v primerih, opredeljenih v tej določbi, prepoveduje pogojevati izvršitev evropskega naloga za prijetje, izdanega za izvršitev kazni, z zahtevo, da je obsodba, izrečena v odsotnosti, lahko predmet preizkusa v odreditveni državi članici.

2.    Člen 4a(1) Okvirnega sklepa 2002/584, kakor je bil spremenjen z Okvirnim sklepom 2009/299, je skladen z zahtevami, ki izhajajo iz členov 47 in 48(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

3.    Člen 53 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah je treba razlagati tako, da državi članici ne dopušča, da predajo osebe, ki je bila obsojena v odsotnosti, pogojuje s tem, da je obsodba lahko predmet preizkusa v odreditveni državi članici, zato da bi se izognila zoževanju pravice do poštenega sojenja in pravice do obrambe, ki sta zagotovljeni z njeno ustavo.

____________

1 - UL C 290, 1.10.2011.