Language of document :

A Judecătoria Miercurea Ciuc (Románia) által 2021. január 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Pricoforest SRL kontra Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR)

(C-13/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Judecătoria Miercurea Ciuc

Az alapeljárás felei

Felperes: Pricoforest SRL

Alperes: Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a „100 km sugarú körnek” az 561/2006 rendelet1 13. cikke (1) bekezdése b) pontjában szereplő fogalmát, hogy a térképen a vállalkozás székhelye és az úticél között húzott egyenes vonalnak kell 100 km-nél rövidebbnek lennie, vagy úgy, hogy a jármű által ténylegesen megtett távolságnak kell 100 km-nél rövidebbnek lennie?

Úgy kell-e értelmezni az 561/2006/EK rendelet 13. cikke (1) bekezdése b) pontjának rendelkezéseit, hogy olyan fuvarok lebonyolítása, amelyek közé az említett rendelkezésben szereplők is tartoznak, amelyek közül egyesek a vállalkozás székhelyétől számított 100 km sugarú körön belül, mások pedig azon kívül történnek, egy hónapos időszakon belül, a 561/2006 rendelet 13. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti helyzetnek a szóban forgó rendelet alkalmazása alóli, nemzeti rendelkezés általi mentességének viszonylatában azt feltételezi, hogy a szóban forgó összes fuvar mentesül a rendelet alkalmazása alól, csak azok, amelyeket a 100 km-es sugarú kör túllépése [nélkül] teljesítettek, vagy ezek közül egyik sem?

____________

1 A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2006. L 102. 1. o.)