Language of document :

Kanne 7.5.2009 - Fries Guggenheim v. CEDEFOP

(Asia F-47/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Eric Mathias Fries Guggenheim (Liège, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Lucas)

Vastaaja: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (CEDEFOP)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

CEDEFOPin sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla on päätetty olla uudistamatta kantajan tekemää, palvelusta väliaikaisena toimihenkilönä koskevaa sopimusta, ja jollei kantajaa oteta uudelleen palvelukseen, vastaajan velvoittaminen suorittamaan kantajalle korvausta tälle aiheutuneesta aineettomasta vahingosta

Vaatimukset

CEDEFOPin 7.7.2008 tekemä päätös, jolla on päätetty olla uusimatta kantajan sopimusta ja vahvistettu, että kantajan palvelussuhde päättyy 15.10.2008, on kumottava

CEDEFOPin 18.7.2008 tekemä päätös, jolla edellä mainittu päätös vahvistetaan sen jälkeen, kun kantaja oli lähettänyt 9.7.2008 päivätyn kirjeen ja kun hän oli 17.7.2008 osallistunut henkilöstön edustajien kanssa pidettyyn kokoukseen, on kumottava niiltä osin kuin on tarpeen

jollei kantajaa oteta uudelleen palvelukseen, CEDEFOP on velvoitettava suorittamaan hänelle korvauksena aineettomasta vahingosta määrän, jonka virkamiestuomioistuin katsoo asianmukaiseksi

jollei kantajaa oteta uudelleen palvelukseen, kantajalle on annettava mahdollisuus - jos hän katsoo sen tarpeelliseksi - määrittää itse hänen uralleen aiheutunut vahinko rahamääräisenä tai velvoitettava CEDEFOP korvaamaan hänelle kyseinen vahinko virkamiestuomioistuimen asianmukaiseksi katsoman suuruisena

CEDEFOP on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________