Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 11. maijā - Schopphoven/Komisija

(lieta F-48/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Nikolaus Schopphoven, Cemera [Zemmer] (Vācija) (pārstāvji - S. Rodriges [S. Rodrigues], K. Bernards-Glancs [C. Bernard-Glanz], advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

EPSO lēmuma neierakstīt prasītāju vispārējā konkursa EPSO/AD/117/08 rezerves sarakstā atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) lēmumu neierakstīt prasītāju vispārējā konkursa EPSO/AD/117/08 rezerves sarakstā un vajadzības gadījumā atcelt EPSO lēmumus noraidīt prasītāja iesniegtos lūgumus par pārskatīšanu;

atcelt konkursa EPSO/AD/117/08 rezerves sarakstu;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________