Language of document :

Žaloba podaná 11. mája 2009 - Schopphoven/Komisia

(vec F-48/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Nikolaus Schopphoven (Zemmer, Nemecko) (v zastúpení: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia EPSO nezapísať žalobcu do zoznamu úspešných uchádzačov verejného výberového konania EPSO/AD/117/08

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO) nezapísať meno žalobcu do zoznamu úspešných uchádzačov výberového konania EPSO/AD/117/08 a ak je to potrebné, aj rozhodnutia EPSO zamietajúce žiadosti o preskúmanie podané žalobcom,

zrušiť zoznam úspešných uchádzačov výberového konania EPSO/AD/117/08,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________