Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2010. október 12-i ítélete - Wendler kontra Bizottság

(F-49/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Öregségi nyugdíj - A nyugdíj folyósítása - A lakóhely szerinti országban történő bankszámlanyitásra vonatkozó kötelezettség - A szolgáltatásnyújtás szabadsága - Eljárásgátló okra alapított jogalap - Az egyenlőség elve)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Eberhard Wendler (Laveno Mombello, Olaszország) (képviselő: M. Müller-Trawinski ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: D. Martin és B. Eggers meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bauer és K. Zieleśkiewicz meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság által a felpereshez intézett azon felszólítás semmisnek nyilvánítása, hogy a nyugdíjfolyósításhoz a lakóhelye szerinti országban nyitott bankszámlát adjon meg.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék E. Wendler keresetét elutasítja.

2)    E. Wendler saját költségein kívül viseli az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket is.

3)    Az Európai Unió Tanácsa viseli saját költségeit.

____________

1 - HL C 167., 2009.7.18., 27. o.