Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 12. oktobra spriedums - Wendler/Komisija

(lieta F-49/09) 1

Civildienests - Ierēdņi - Izdienas pensija - Pensijas izmaksa - Pienākums atvērt bankas kontu dzīvesvietas valstī - Pakalpojumu sniegšanas brīvība - Absolūts pamats - Vienlīdzīgas attieksmes princips

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Eberhard Wendler (Laveno Mombello, Itālija) (pārstāvis - M. Müller-Trawinski, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - D. Martin un B. Eggers)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - M. Bauer un K. Zieleśkiewicz)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas pieprasījumu prasītājam norādīt bankas kontu viņa dzīvesvietas valstī pensijas maksājumiem

Rezolutīvā daļa:

E. Wendler prasību noraidīt;

E. Wendler sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus;

Eiropas Savienības Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1 - OV C 167, 18.07.2009, 27. lpp.