Language of document :

Personaldomstolens dom av den 4 maj 2010 - Fries Guggenheim mot Cedefop

(Mål F-47/09)(1)

(Personalmål - Tillfälligt anställd - Beslut att inte förnya anställningsavtalet - Artikel 11a i tjänsteföreskrifterna - Artikel 1 sjätte stycket i bilaga II till tjänsteföreskrifterna - Personalrepresentanter - Skyldighet att iaktta opartiskhet och oberoende)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Éric Mathias Fries Guggenheim (Strasbourg, Frankrike) (ombud: advokaten M.-A. Lucas)

Svarande: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (ombud: M. Fuchs, biträdd av advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Ogiltigförklaring av det beslut som fattats av CEDEFOP om att inte förnya sökandens anställningsavtal som tillfälligt anställd och, om återinträde i tjänst inte beviljas, om att svaranden ska förpliktas att utge skadestånd till sökanden för den ideella skada som han lidit

Domslut

Talan ogillas.

Éric Mathias Fries Guggenheim förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 153 av den 4.7.2009, s. 52.