Language of document : ECLI:EU:F:2010:38

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(második tanács)

2010. május 5.

F‑48/09. sz. ügy

Nikolaus Schopphoven

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – EPSO/AD/117/08 nyílt versenyvizsga – A csalás elleni küzdelem – A tartaléklistára való felvétel mellőzése – Felülvizsgálat – A vizsgák lefolytatása – Értékelés – Nyilvánvaló értékelési hiba – A versenyvizsga‑kiírás megsértése – A pályázókkal való egyenlő bánásmód – Az átláthatóság és a gondos ügyintézés elve”


Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben N. Schopphoven egyrészt az EPSO 2009. április 28‑i határozatának megsemmisítését kéri, amely határozatban mellőzték a nevének az EPSO/AD/117/08 nyílt versenyvizsga eredményeként összeállított tartaléklistára való felvételét, és amely határozat az EPSO által 2009. március 4‑én és 25‑én, valamint április 27‑én küldött levelek nyomán született meg, másrészt az említett tartaléklista megsemmisítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi a költségek viselésére.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Sérelmet okozó aktus – Korábbi határozat felülvizsgálata után hozott határozat

(Személyzeti szabályzat, 90. cikk (2) bekezdés, és 91. cikk (1) bekezdés)

2.      Tisztviselők – Versenyvizsga – Képesítéseken és vizsgákon alapuló versenyvizsga – A vizsgák tartalma

(Személyzeti szabályzat, III. melléklet)

1.      Ha az a pályázó, akit nem vettek fel a versenyvizsga eredményeként összeállított tartaléklistára, a versenyvizsga‑bizottság határozatának felülvizsgálatát kéri, akkor a vizsgabizottság által a vizsgázó helyzetéről a felülvizsgálatot követően hozott határozat jelenti a neki sérelmet okozó aktust.

(lásd a 22. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑293/03. sz., Giulietti kontra Bizottság ügyben 2006. január 31‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2006., I‑A‑2‑5. o. és II‑A‑2‑19. o.) 27. pontja; T‑173/05. sz., Heus kontra Bizottság ügyben 2006. december 13‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2006., I‑A‑2‑329. o. és II‑A‑2‑1695. o.) 19. pontja.

2.      A versenyvizsga‑bizottság széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik a vizsgák értékelését illetően, amelyet objektív szempontok alapján kell gyakorolnia; e jogkörre azonban kiterjed a bírósági felülvizsgálat, amelynek lehetővé kell tennie annak ellenőrzését, hogy a mérlegelési jogkör gyakorlásakor nem követtek‑e el nyilvánvaló hibát, nem történt‑e hatáskörrel való visszaélés, vagy nem lépték‑e nyilvánvalóan túl a mérlegelési jogkör kereteit.

A versenyvizsga-bizottság széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik a versenyvizsga vizsgáinak részletes tartalmát illetően is, és a bíróság csak abban az esetben vizsgálhatja felül ezt a tartalmat, ha az túllépi a versenyvizsga-kiírásban megjelölt kereteket, vagy nincs összhangban a versenyvizsga vizsgájának céljaival. Ez különösen így van a szóbeli vizsga esetében, amelyre vonatkozóan a vizsgabizottság a legszélesebb mérlegelési mozgástérrel rendelkezik.

A feleletválasztós kérdésekből álló vizsgákat illetően a Közszolgálati Törvényszék nem helyettesítheti a versenyvizsga-bizottság által végzett javítást a saját javításával. Valamely kérdés csak akkor bírálható felül – esetlegesen a választható válaszok tekintetében –, ha úgy tűnik, hogy ez a kérdés a szóban forgó versenyvizsga céljait tekintve nyilvánvalóan nem megfelelő. Ez a helyzet különösen akkor, ha a versenyvizsga-bizottság által adott magyarázatokból az következik, hogy az egyik kérdés kapcsán felajánlott különböző válaszok – a pályázóknak erre vonatkozóan adott külön útmutatásokkal ellentétben – nem teszik lehetővé az egyetlen helyes válasz kiválasztását.

(lásd a 26. és 37. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 64/86., 71/86–73/86. és 78/86. sz., Sergio és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 1988. március 8‑án hozott ítéletének (EBHT 1988., 1399. o.) 22. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑153/95. sz., Kaps kontra Bíróság ügyben 1996. május 21‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1996., I‑A‑233. o. és II‑663. o.) 37. pontja; T‑200/97. sz., Jiménez kontra OHIM ügyben 1999. február 11‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1999., I‑A‑19. o. és II‑73. o.) 40. pontja, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat; T‑53/00. sz., Angioli kontra Bizottság ügyben 2003. január 23‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2003., I‑A‑13. o. és II‑73. o.) 91., 93. és 94. pontja; T‑285/02. és T‑395/02. sz., Vega Rodríguez kontra Bizottság egyesített ügyekben 2004. november 9‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2004., I‑A‑333. o. és II‑1527. o.) 36. pontja.