Language of document :

Tužba podnesena 26. listopada 2020. – Republika Poljska/Europski parlament i Vijeće Europske unije

(predmet C-554/20)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Tužitelj: Republika Poljska (zastupnik: B. Majczyna, agent)

Tuženici: Europski parlament i Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

poništi sljedeće odredbe Uredbe (EU) 2020/1055 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2020. o izmjeni uredaba (EZ) br. 1071/2009, (EZ) br. 1072/2009 i (EU) br. 1024/2012 radi njihova prilagođavanja razvoju u sektoru cestovnog prometa:

članak 1.stavak 3. u dijelu u kojem se tom odredbom članku 5. Uredbe br. 1071/20091 dodaje stavak 1. točke (b) i (g),

članak 2. stavak 4. točku (a), kojim se članku 8. Uredbe 1072/200922 dodaje stavak 2.a,

članak 2. stavak 5. točku (b), kojim se članku 10. Uredbe br. 1072/2009 dodaje stavak 7.;

naloži Europskom parlamentu i Vijeću snošenje troškova;

Podredno, u slučaju da Sud bude smatrao da se osporene odredbe Direktive 2020/1055 ne mogu odvojiti od ostatka te direktive a da se ne promijeni njezina bit, Republika Poljska traži poništenje Direktive 2020/1055 u cijelosti.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Republika Poljska podnosi sljedeće prigovore protiv pobijanih odredbi Direktive 2020/1055:

1. u odnosu na članak 1. točku 3., u dijelu u kojem se tom odredbom članku 5. Uredbe br. 1071/2009 dodaje stavak 1. točka (b):

(a) prigovor koji se temelji na povredi načela proporcionalnosti (članak 5. stavak 4. UEU-a), članka 91. stavka 2. UFEU-a i članka 94. UFEU-a zbog uvođenja obveze povrata vozila u operativni centar svakih osam tjedana;

(b) prigovor koji se temelji na povredi članka 11. UFEU-a i članka 37. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, jer nisu uzeti u obzir zahtjevi zaštite okoliša;

2. u odnosu na članak 1. stavak 3., u dijelu kojim se tom odredbom članku 5. Uredbe 1071/20092 dodaje stavak 1. točka (g):

(a) prigovor koji se temelji na povredi načela proporcionalnosti (članak 5. stavak 4. UEU-a) zbog uvođenja proizvoljnih zahtjeva glede broja vozila koje cestovni prijevoznici moraju imati i vezivanja vozača za operativni centar u državi članici sjedišta;

(b) prigovor koji se temelji na povredi načela pravne sigurnosti zbog uvođenja nepreciznih zahtjeva glede broja vozila koje cestovni prijevoznici moraju imati i vezivanja vozača za operativni centar u državi članici sjedišta;

(c) prigovor koji se temelji na povredi članka 11. UFEU-a i članka 37. Povelje, jer nisu uzeti u obzir zahtjevi zaštite okoliša;

3. u odnosu na članak 2. stavak 4. točku (a):

(a) prigovor koji se temelji na povredi načela proporcionalnosti (članak 5. stavak 4. UEU-a), članka 91. stavka 2. UFEU-a i članka 94. UFEU-a, zbog uvođenja obveznog prekida u izvršenju kabotaže;

(b) prigovor koji se temelji na povredi članka 11. UFEU-a i članka 37. Povelje, jer nisu uzeti u obzir zahtjevi zaštite okoliša;

4. u odnosu na članak 2. stavak 5. točku (b):

(a) prigovor koji se temelji na povredi načela proporcionalnosti (članak 5. stavak 4. UEU-a), članka 91. stavka 2. UFEU-a i članka 94. UFEU-a, jer je državama članicama bilo omogućeno da nametnu ograničenja glede izvođenja kabotaže koja se sastoji od početnih ili završnih cestovnih dionica, koje su dio kombiniranog prijevoza među državama članicama;

(b) prigovor koji se temelji na povredi članka 11. UFEU-a i članka 37. Povelje ima, jer nisu uzeti u obzir zahtjevi zaštite okoliša.

Republika Poljska osobito tvrdi da pobijane odredbe povrjeđuju načelo proporcionalnosti. Zbog donošenja neprimjerenih kriterija, kojima se određuje ograničavanje mogućnosti izvođenja kabotaže i prometa s trećim državama, prijevoznicima su nametnuta prekomjerna opterećenja, što će imati negativan utjecaj ne samo na položaj pojedinačnih poduzetnika i tržište prijevozničkih usluga, nego i na okoliš te funkcioniranje prometne infrastrukture.

Negativne učinke pobijanih odredbi osjetit će posebno poduzetnici iz zemalja koje nisu smještene u središtu Europske unije. Istodobno, donesene odredbe nisu objektivno opravdane s obzirom na položaj vozača. One također ne odražavaju posebnu prirodu reguliranih usluga.

____________

1 Uredba (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ (SL 2009., L 300, str. 51.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 7., str. 135.)

2 Uredba (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta (SL 2009., L 300, str. 72.) .) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 5., str. 235.)