Language of document :

Tožba, vložena 23. oktobra 2020 – Republika Bolgarija/Evropski parlament, Svet Evropske unije

(Zadeva C-543/20)

Jezik postopka: bolgarščina

Stranke

Tožeča stranka: Republika Bolgarija (zastopnice: L. Zaharieva, Tsv. Mitova, M. Georgieva)

Toženi stranki: Evropski parlament, Svet Evropske unije

Predlog

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

za ničen razglasi člen 1(6)(c) in (d) Uredbe (EU) 2020/10541 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi

podredno, če Sodišče ne ugodi tej tožbi za razglasitev delne ničnosti sporne uredbe, naj za nično razglasi Uredbo (EU) 2020/1054 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi, v celoti;

Evropskemu parlamentu in Svetu naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1. Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 21(1) in člena 45 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in člena 45(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju: Listina).

2. Drugi tožbeni razlog: kršitev načela sorazmernosti, ki je določeno v členu 5(4) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in členu 1 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki je priložen k PDEU in PEU;

3. Tretji tožbeni razlog: kršitev načela pravne varnosti.

4. Četrti tožbeni razlog: kršitev načela sorazmernosti, ki je določeno v členu 5(4) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in členu 1 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki je priložen k PDEU in PEU;

5. Peti tožbeni razlog: kršitev načela enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije v smislu člena 18 PDEU in členov 20 in 21 Listine; načela enakosti držav članic pred pogodbama v smislu člena 4(2) PEU in, če bi Sodišče menilo, da je to potrebno, člena 95(1) PDEU.

____________

1 UL 2020, L 249, str. 1.