Language of document :

Tožba, vložena 23. oktobra 2020 – Republika Bolgarija/Evropski parlament, Svet Evropske unije

(Zadeva C-544/20)

Jezik postopka: bolgarščina

Stranke

Tožeča stranka: Republika Bolgarija (zastopnice: L. Zaharieva, Tsv. Mitova in M. Georgieva)

Toženi stranki: Evropski parlament, Svet Evropske unije

Predlog

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

Direktivo (EU) 2020/10571 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2020 o določitvi posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa ter spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje in Uredbe (EU) št. 1024/2012 razglasi za nično;

Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije naloži stroške tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1. Prvi tožbeni razlog: kršitev načela sorazmernosti, ki je določeno v členu 5(4) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in členu 1 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki je priložen k PEU in Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU).

2. Drugi tožbeni razlog: kršitev načela enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije v smislu člena 18 PDEU in členov 20 in 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah; načela enakosti držav članic pred pogodbama v smislu člena 4(2) PEU in, če bi Sodišče menilo, da je to potrebno, člena 95(1) PDEU.

3. Tretji tožbeni razlog: kršitev člena 91(1) PDEU.

4. Četrti tožbeni razlog: kršitev člena 91(2) PDEU in člena 90 PDEU v povezavi s členom 3(3) PEU in členom 94 PDEU.

5. Peti tožbeni razlog: kršitev členov 34 PDEU in 35 PDEU, ki ni utemeljena s členom 36 PDEU, in kršitev člena 58(1) PDEU v povezavi s členom 91 PDEU ali, podredno, s členom 56 PDEU.

____________

1 UL 2020, L 249, str. 49.