Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal correctionnel de Limoges (Frankrig) den 23. oktober 2020 – straffesagen mod DS

(Sag C-557/20)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Tribunal correctionnel de Limoges

Part i straffesagen

DS

Procesdeltager: Union française des maréchaux-ferrants

Ved kendelse af 16. marts 2021 har Domstolen (Sjette Afdeling) fastslået, at anmodningen om præjudiciel afgørelse indgivet af tribunal correctionnel de Limoges (ret i første instans i straffesager i Limoges, Frankrig) åbenbart må afvises.

____________