Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Okrazhen sad Burgas (Bolgarija) 31. marca 2021 – Kazenski postopek zoper „DELTA STROY 2003“ EOOD

(Zadeva C-203/21)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Okrazhen sad Burgas

Stranka v postopku v glavni stvari

„DELTA STROY 2003“ EOOD

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člena 4 in 5 Okvirnega sklepa 2005/212/PNZ in člen 49 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da dopuščajo nacionalno ureditev, v skladu s katero lahko nacionalno sodišče v postopku, kot je postopek v glavni stvari, izreče pravni osebi kazen zaradi konkretnega kaznivega dejanja, za katero še ni bilo ugotovljeno, ali je bilo storjeno, ker je predmet vzporednega kazenskega postopka, ki še ni dokončno zaključen?

Ali je treba člena 4 in 5 Okvirnega sklepa 2005/212/PNZ in člen 49 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da dopuščajo nacionalno ureditev, v skladu s katero lahko nacionalno sodišče v postopku, kot je postopek v glavni stvari, izreče pravni osebi kazen v višini premoženjske koristi, ki bi bila pridobljena s konkretnim kaznivim dejanjem, za katero še ni bilo ugotovljeno, ali je bilo storjeno, ker je predmet vzporednega kazenskega postopka, ki še ni dokončno zaključen?

____________