Language of document :

Иск, предявен на 21 февруари 2013 г. - Европейска комисия/Италианска република

(Дело C-85/13)

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: E. Manhaeve, L. Cimaglia)

Ответник: Италианска република

Искания на ищеца

да се обяви, че като не е приела:

необходимите разпоредби, за да се гарантира, че агломерациите на Bareggio, Cassano d'Adda, Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Trezzano sul Naviglio, Turbigo и Vigevano (Lombardia), с еквивалентен жител над 10 000, които заустват в приемници, които се считат за "чувствителни зони" по смисъла на член 5, параграф 1 от Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води, са съоръжени с канализационни системи за градски отпадъчни води съгласно член 3 от тази директива,

необходимите разпоредби, за да се гарантира, че в агломерациите на Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Pordenone / Porcia / Roveredo / Cordenons, Sacile (Friuli Venezia Giulia), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d'Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicilia), Courmayeur (Valle d'Aosta) и Thiene (Veneto), с еквивалентен жител над 10 000, градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи, преди заустването им ще бъдат подложени на вторично пречистване или на друга равностойна обработка в съответствие с член 4 от Директива 91/271/ЕИО,

необходимите разпоредби, за да се гарантира, че в агломерациите на Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo / Sedegliano / Flaibano, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone / Porcia / Roveredo / Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna) e Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini и Trappeto (Sicilia), с еквивалентен жител над 10 000, които заустват в приемници, които се считат за "чувствителни зони" по смисъла на член 5, параграф 1 от Директива 91/271/ЕИО, градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи, преди заустването им ще бъдат подложени на по-строго пречистване от вторично пречистване или от друга равностойна обработка в съответствие с член 5 от посочената директива,

необходимите разпоредби, за да може пречиствателните станции на градските отпадъчни води, изградени в съответствие с изискванията на членове 4-7 от Директива 91/271, да се проектират, изграждат, експлоатират и поддържат по начин, осигуряващ достатъчна производителност при всички нормални климатични условия на мястото, където са разположени, и за да може пречиствателните станции да се проектират по начин, отчитащ сезонните колебания на притока органични вещества в агломерациите на Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo / Sedegliano / Flaibano, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone / Porcia / Roveredo / Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d'Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicilia), Courmayeur (Valle d'Aosta) и Thiene (Veneto),

Италианската република не е изпълнила задълженията си по член 3 и/или член 4 и/или член 5, както и по член 10 от Директива 91/271/ЕИО;

да се осъди Италианската република да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

С иска си Комисията упреква Италия, че не е транспонирала правилно, в някои части от националната си територия, Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 година за градските отпадъчни води.

Най-напред Комисията изтъква редица нарушения на член 3 от директивата, който в параграф 1, втора алинея и в параграф 2 предвижда, че що се отнася до градските отпадъчни води, които се заустват в приемници, които се считат за "чувствителни зони" по смисъла на определението по член 5 от същата директива, държавите членки са длъжни да гарантират, че най-късно до 31 декември 1998 г. всички агломерации, чийто еквивалент жители е над 10 000, ще бъдат съоръжени с канализационни системи за градски отпадъчни води, които отговарят на изискванията на приложение I, точка А. В редица агломерации на регион Lombardia, които попадат в приложното поле на посочените разпоредби, това задължение не е изпълнено коректно.

Освен това в член 4, параграфи 1-3 от Директива 91/271/ЕИО се предвижда, че най-късно до 31 декември 2000 г. за всички зауствания, произлизащи от агломерации с еквивалентен жител над 15 000, и най-късно до 31 декември 2005 г. за всички зауствания, произлизащи от агломерации с еквивалентен жител между 10 000 и 15 000, държавите членки трябва да се погрижат отпадъчните води, които влизат в канализационните системи, преди заустването им да бъдат подложени на вторично пречистване или на друга равностойна обработка съгласно изискванията на приложение I, точка Б. Комисията е констатирала, че тези разпоредби не са спазени в редица агломерации, намиращи се в региони Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta и Veneto.

В член 5, параграф 2 и 3 от Директивата се предвижда, че най-късно до 31 декември 1998 г. държавите членки трябва да се погрижат за всички зауствания, произлизащи от агломерации с еквивалентен жител над 10 000, градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи, преди заустването им в чувствителни зони да бъдат подложени на по-строго пречистване от предвиденото в член 4. Комисията е констатирала, че тези разпоредби не са спазени в редица агломерации, намиращи се в региони Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia, Sardegna и Sicilia.

Неспазването на членове 4 и 5 от Директива 91/271/ЕИО в крайна сметка води до нарушение и на член 10 от същата директива, съгласно който пречиствателните станции за градски отпадъчни води трябва да се проектират, изграждат, експлоатират и поддържат по начин, осигуряващ достатъчна производителност при всички нормални климатични условия на мястото, където са разположени.

____________

1 - ОВ L 135, стр. 40; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 43.