Language of document :

Sag anlagt den 21. februar 2013 - Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik

(Sag C-85/13)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved E. Manhaeve og L. Cimaglia, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Italienske Republik

Sagsøgernes påstande

Det fastslås, at Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 3 og/eller artikel 4 og/eller artikel 5 samt artikel 10 i Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand , idet den

ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at byomåderne Bareggio, Cassano d'Adda, Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Trezzano sul Naviglio, Turbigo og Vigevano (Lombardiet) med over 10 000 personækvivalenter, som udleder spildevand til vandrecipienter, der i henhold til nævnte direktivs artikel 5, stk. 1, betragtes som "følsomme områder", er forsynet med kloaknet til opsamling af byspildevand som omhandlet i direktivets artikel 3,

ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at i byomåderne Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile (Friuli Venezia Giulia), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d'Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardiet), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Sardinien), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicilien), Courmayeur (Valle d'Aosta) og Thiene (Veneto) med over 10 000 personækvivalenter, underkastes byspildevand, der tilledes kloaknet, før udledningen en sekundær rensning eller en tilsvarende rensning i henhold til artikel 4 i direktiv 91/271/EØF,

ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at i byomåderne Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Apulien), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardinien) og Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini og Trappeto (Sicilien) med over 10 000 personækvivalenter, som udleder spildevand til vandrecipienter, der betragtes som "følsomme områder" i henhold til direktiv 91/271/EØF, underkastes byspildevand, der tilledes kloaknet, før udledningen en mere vidtgående rensning end en sekundær rensning eller en tilsvarende rensning i henhold til direktivets artikel 5,

og ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de rensningsanlæg for byspildevand, der bygges for at efterkomme kravene i artikel 4-7 i direktiv 91/271/EØF, projekteres, opføres, drives og vedligeholdes således, at de har tilstrækkelig funktionsduelighed under alle normale lokale vejrforhold, og at der tages hensyn til sæsonbestemte svingninger i spildevandsmængden ved projekteringen af anlæggene i byområderne Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d'Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardiet), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Apulien), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardinien), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicilien), Courmayeur (Valle d'Aosta) og Thiene (Veneto).

Den Italienske Republik tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har Kommissionen anført, at Italien i visse dele af landet ikke har gennemført Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand korrekt.

Kommissionen har for det første anført, at der er sket diverse tilsidesættelser af direktivets artikel 3, der i stk. 1, andet punktum, og stk. 2, bestemmer, at for så vidt angår byspildevand, som udledes til vandrecipienter, der betragtes som "følsomme områder", som defineret i samme direktivs artikel 5, skulle medlemsstaterne sikre, at der etableres kloaknet, som opfylder kravene i bilag I, afsnit A, senest den 31. december 1998 for byområder med over 10 000 personækvivalenter. I visse af regionen Lombardiets byområder, som er omfattet af anvendelsesområdet for disse bestemmelser, er denne forpligtelse ikke blevet efterkommet korrekt.

Artikel 4 i direktiv 91/271/EØF bestemmer desuden i stk. 1 og 3, at medlemsstaterne skulle sikre, at byspildevand, der tilledes kloaknet, før udledningen underkastes sekundær rensning eller en tilsvarende rensning senest den 31. december 2000 for så vidt angår samtlige udledninger fra byområder med over 15 000 personækvivalenter og senest den 31. december 2005 for så vidt angår samtlige udledninger fra byområder med mellem 10 000 og 15 000 personækvivalenter i henhold til kravene i bilag I, afsnit B. Kommissionen har konstateret, at disse bestemmelser ikke er overholdt i en række byområder i regionerne Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardiet, Marche, Piemonte, Sardinien, Sicilien, Valle d'Aosta og Veneto.

Direktivets artikel 5, stk. 2 og 3, bestemmer, at medlemsstaterne skulle sørge for, at byspildevand, der bliver tildelt kloaknet, senest den 31. december 1998 renses mere vidtgående end beskrevet i artikel 4, før det udledes til følsomme områder, for så vidt angår alle udledninger fra byområder med over 10 000 personækvivalenter. Ifølge Kommissionen er disse bestemmelser blevet tilsidesat i en række byområder i regionerne Abruzzo, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Apulien, Sardinien og Sicilien.

Den manglende iagttagelse af artikel 4 og 5 i direktiv 91/271/EØF indebærer, at der tillige er sket en tilsidesættelse af direktivets artikel 10, hvorefter rensningsanlæg for byspildevand skal projekteres, opføres, drives og vedligeholdes således, at de har tilstrækkelig funktionsduelighed under alle normale lokale vejrforhold.

____________

1 - EFT L 135, s. 40.