Language of document :

Presuda Suda (deseto vijeće) od 10. travnja 2014. – Europska komisija protiv Talijanske republike

(Predmet C-85/13)1

(Povreda obveze države članice – Direktiva 91/271/EEZ – Pročišćavanje komunalnih otpadnih voda – Članci 3. do 5. i 10. – Dodatak I., A i B)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: E. Manhaeve i L. Cimaglia, agenti)

Tuženik: Talijanska republika (zastupnici: G. Palmieri, agent, M. Russo, avvocato dello Stato)

Predmet

Povreda obveze države članice - Pogreška u donošenju ili u priopćavanju, u propisanom roku, odredaba nužnih za usklađivanje s člancima 3., 4., 5., i 10. Direktive Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (SL L 135, str. 40)(SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 1., str. 5.) izmijenjenu Uredbom (EZ) Europskog parlamenta i Vijeća br. 1137/2008 od 22. listopada 2008. (SL L 311, str. 1)(SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 4., str. 144.)

Izreka

Budući da nisu doneseni propisi potrebni kako bi se osiguralo da se:

– aglomeracije Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, Trezzano sul Naviglio i Vigevano (Lombardija), čiji je populacijski ekvivalent viši od 10.000 i koje ispuštaju komunalne otpadne vode u prihvatne vode koje se smatraju „osjetljivim područjima“ u smislu članka 5. stavka 1. Direktive Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda izmijenjene Uredbom (EZ) Europskog parlamenta i Vijeća br. 1137/2008 od 22. listopada 2008., opreme sustavom za prikupljanje komunalnih otpadnih voda sukladno članku 3. navedene direktive;

– u aglomeracijama Pescasseroli (Abruzzo), Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado (Furlanija- Julijska krajina), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardija), Pesaro, Urbino (Marke), Alta Val Susa (Pijemont), Nuoro (Sardinija), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicilija), Courmayeur (Vale d’Aosta) i Thiene (Veneto), čiji je populacijski ekvivalent viši od 10 000, komunalne otpadne vode koje prodiru u sustave prikupljanja, prije ispuštanja, podvrgavaju sekundarnom pročišćavanju ili jednakovrijednom pročišćavanju, sukladno članku 4. Direktive 91/271, izmijenjene Uredbom br. 1137/2008;

– u aglomeracijama Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, d’Udine (Furlanija-Julijska krajina), Frosinone (Lacij), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Apulija), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardinija) kao i Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini i Trappeto (Sicilija), čiji populacijski ekvivalent je viši od 10 000 i koji ispuštaju u prihvatne vode koje se smatraju „osjetljivim područjima“ u smislu Direktive 91/271 izmijenjene Uredbom br. 1137/2008, komunalne otpadne vode koje ulaze u sustave prikupljanja podvrgavaju, prije ispuštanja, strožem pročišćavanju od sekundarnog pročišćavanja ili jednakovrijednog pročišćavanja, sukladno članku 5. navedene direktive, i

– stanice za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda izgrađene kako bi se ispunili zahtjevi članaka 4. do 7. Direktive 91/271 izmijenjene Uredbom br. 1137/2008, projektiraju, grade, koriste i održavaju tako da su dostatno učinkovite u svim normalnim klimatskim uvjetima lokacije na kojoj se nalaze i tako da su stanice za pročišćavanje projektirane tako da uzimaju u obzir sezonske varijacije opterećenja u aglomeracijama Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, Udine (Furlanija- Julijska krajina), Frosinone (Lacij), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardija), Pesaro, Urbino (Marke), Alta Val Susa (Pijemont), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Apulija), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardinija), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicilija), Courmayeur (Vale d’Aosta) i Thiene (Veneto),

Talijanska republika nije ispunila svoje obveze na temelju članka 3. i/ili članka 4. i/ili članka 5. kao i članka 10. Direktive 91/271 izmijenjene Uredbom br. 1137/2008.

Nalaže se Talijanskoj republici snošenje troškova.

____________

1 SL C 147, 25.5.2013.