Language of document : ECLI:EU:C:2014:251

2014 m. balandžio 10 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas
Komisija / Italija

(Byla C‑85/13)

„Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Direktyva 91/271/EEB – Miesto nuotekų valymas – 3–5 ir 10 straipsniai – I priedo A ir B dalys“

Ieškinys dėl įsipareigojimų neįvykdymo – Teisingumo Teismo atliekamas pagrįstumo nagrinėjimas – Padėtis, į kurią reikia atsižvelgti – Padėtis pagrįstoje nuomonėje nustatyto termino pabaigoje (SESV 258 straipsnis; Tarybos direktyvos 91/271 3, 4, 5 ir 10 straipsniai) (žr. 31 punktą)

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Nuostatų, būtinų 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo (OL L 135, p. 40; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 26), iš dalies pakeistos 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1137/2008 (OL L 311, p. 1), 3, 4, 5 ir 10 straipsniams įgyvendinti, nepriėmimas per nustatytą terminą ar nepranešimas apie jas.

Rezoliucinė dalis

1.

Nepriėmusi nuostatų, reikalingų užtikrinti, kad:

–        Melenjano, Mortaros, Šiaurės Olonos, Pietų Olonos, Robecco sul Naviglio, Rytų San Džuliano Milanezės, Vakarų San Džuliano Milanezės, Trezzano sul Naviglio ir Vidževano (Lombardija) aglomeracijos, turinčios daugiau nei 10 000 gyventojų ir išleidžiančios nuotėkas į vandens priimtuvus, laikomus „jautriomis zonomis“, kaip tai suprantama pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo, iš dalies pakeistos 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1137/2008, 5 straipsnio 1 dalį, būtų aprūpintos miesto nuotėkų surinkimo sistemomis pagal šios direktyvos 3 straipsnį;

–        Pescasseroli (Abrucai), Kormonso, Gradisko d’Izonco, Grado (Friulis-Venecija Džulija), Bronio, Calco, Kastedžo, Melenjano, Mortaros, Orcinuovio, Rocano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vidževano (Lombardija), Pezaro, Urbino (Markė), Alta Val Susa (Pjemontas), Nuoro (Sardinija), Kastelamare del Golfas I, Činizio, Terazinio (Sicilija), Kurmajero (Aostos slėnis) ir Tjenės (Venecija) aglomeracijų, turinčių daugiau nei 10 000 gyventojų, į nuotėkų surinkimo sistemas patenkančioms miesto nuotėkoms, prieš jas išleidžiant į vandens telkinius, būtų taikomas antrinis ar panašus valymas pagal Direktyvos 91/271, iš dalies pakeistos Reglamentu Nr. 1137/2008, 4 straipsnį;

–        Pescasseroli (Abrucai), Aviano Capoluogo, Čividale del Friulis, Kodroipo / Sedegliano / Flaibano, Kormonso, Gradiska d’Izonco, Grado, Latisanos Capoluogo, Pordenonės / Porča / Roveredo / Kordenonso, Sačilės, Udinės (Friulis‑Venecija Džulija), Frozinonės (Lacijus), Frankavila Fontanos, Trinitapolio (Apulija), Dorgali, Nuoro, ZIR Vilačidro (Sardinija) ir Kastelamare del Golfas I, Činizio, Partiniko, Terazinio ir Trappeto (Sicilija) aglomeracijų, turinčių daugiau nei 10 000 gyventojų ir išleidžiančių nuotėkas į vandens priimtuvus, laikomus „jautriomis zonomis“, kaip tai suprantama pagal Direktyvą 91/271, iš dalies pakeistą Reglamentu Nr. 1137/2008, miesto nuotėkos, patenkančios į nuotėkų surinkimo sistemas, prieš išleidžiant būtų valomos griežčiau nei taikant antrinį ar panašų valymą, kaip numatyta šios direktyvos 5 straipsnyje, ir

–        pagal Direktyvos 91/271 iš dalies pakeistos Reglamentu Nr. 1137/2008, 4–7 straipsniuose nustatytus reikalavimus miesto nuotėkų valymo įrenginiai būtų suprojektuoti, pastatyti, eksploatuojami ir prižiūrimi taip, kad jų veiklos rezultatai būtų pakankamai geri esant įprastinėms vietos klimato sąlygoms, o juos projektuojant būtų atsižvelgiama į sezoninius apkrovos kitimus Pescasseroli (Abrucai), Aviano Capoluogo, Čividale del Friulio, Kodroipo / Sedegliano / Flaibano, Kormonso, Gradiska d’Izonco, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenonės / Porčos / Roveredo / Kordenonso, Sačilės, Udinės (Friulis‑Venecija Džulija), Frozinonės (Lacijus), Broni, Calco, Kastedžo, Melenjano, Mortaros, Orcinuovio, Rocano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vidževano (Lombardija), Pezaro, Urbino (Markė), Alta Val Susa (Pjemontas), Frankavila Fontanos, Trinitapolio (Apulija), Dorgali, Nuoro, ZIR Vilačidro (Sardinija), Kastelamare del Golfas I, Činizio, Partiniko, Terazinio, Trappeto (Sicilija), Kurmajero (Aostos slėnis) ir Tjenės (Venecija) aglomeracijose,

Italijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 91/271, iš dalies pakeistos Reglamentu Nr. 1137/2008, 3 ir (ar) 4 ir (ar) 5 straipsnius, taip pat 10 straipsnį.

2.

Priteisti iš Italijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.