Language of document :

A Raad van State (Hollandia) által 2012. október 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - L. J. A. van Luijk, másik fél: Burgemeester van Den Haag

(C-449/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Raad van State

Az alapeljárás felei

Felperes: L. J. A. van Luijk

Másik fél: Burgemeester van Den Haag

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Érvényes-e a 2252/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. május 28-i 444/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 142., 1. o.; helyesbítés: HL L 188., 2009.7.18., 127. o.) módosított, a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 385., 1. o.) 1. cikkének (2) bekezdése az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkére, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény 8. cikkére tekintettel?

Amennyiben az első kérdésre azt a választ kell adni, hogy érvényes a 2252/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. május 28-i 444/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 142., 1. o.; helyesbítés: HL L 188., 2009.7.18., 127. o.) módosított, a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 385., 1. o.) 1. cikkének (2) bekezdése, úgy kell-e értelmezni a rendelet 4. cikkének (3) bekezdését az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkére, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény 8. cikkének 2. bekezdésére és a 95/46 irányelv 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összefüggésben értelmezett 7. cikkének f) pontjára tekintettel, hogy az említett rendelet tagállamok általi végrehajtása során jogszabály útján kell garantálni, hogy az említett rendelet alapján gyűjtött és tárolt biometrikus adatok nem "gyűjthetők", kezelhetők és használhatók fel az okmánykiadástól eltérő célra?

____________

1 - A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 281., 31. o.; magyar nyelvű különkiadás: 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.).