Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Trier (Germania) la 1 August 2016 - Verband Sozialer Wettbewerb e.V./TofuTown.com GmbH

(Cauza C-422/16)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Trier

Părțile din procedura principală

Reclamant: Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

Pârâtă: TofuTown.com GmbH

Întrebările preliminare

Se poate interpreta articolul 78 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1308/20131 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (denumit în continuare „Regulamentul (UE) nr. 1308/2013”) în sensul că definițiile, denumirile și denumirile comerciale prevăzute în anexa VII nu trebuie să îndeplinească cerințele corespunzătoare prevăzute de această anexă dacă aceste definiții, denumiri sau denumiri comerciale sunt însoțite de completări clarificatoare, respectiv descriptive (ca de exemplu „unt din tofu” pentru un produs pur vegetal)?

Anexa VII partea III punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 trebuie înțeleasă în sensul că termenul „lapte” este rezervat exclusiv produsului de secreție mamară normală, obținut prin una sau mai multe mulgeri, fără niciun fel de adăugare sau extracție sau acest termen se poate utiliza și pentru comercializarea unor produse vegetale (vegane), cum ar fi „lapte de soia”, eventual prin adăugarea unor denumiri explicative?

Anexa VII partea III punctul 2 referitoare la articolul 78 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 se poate interpreta în sensul că denumirile menționate în mod individual la punctul 2.a, în special „zer”, „smântână”, „unt”, „lapte bătut”, „brânză”, „iaurt” sau „frișcă” etc. sunt rezervate exclusiv produselor lactate sau în domeniul de aplicare al anexei VII partea III punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 pot intra și produse pur vegetale/vegane?

____________

1 JO L 347, p. 671.