Language of document : ECLI:EU:C:2017:458

Υπόθεση C‑422/16

Verband Sozialer Wettbewerb eV

κατά

TofuTown.com GmbH

(αίτηση του Landgericht Trier για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως)

«Προδικαστική παραπομπή – Κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων – Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 – Άρθρο 78 και παράρτημα VII, μέρος III – Απόφαση 2010/791/ΕΕ – Ορισμοί, ονομασίες και ονομασίες πώλησης – “Γάλα” και “γαλακτοκομικά προϊόντα” – Ονομασίες που χρησιμοποιούνται για την προώθηση και την εμπορία αμιγώς φυτικών τροφίμων»

Περίληψη – Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 14ης Ιουνίου 2017

1.        Γεωργία – Κοινή οργάνωση των αγορών – Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα – Προστασία των ονομασιών – Αποκλείονται πλήρως η ονομασία «γάλα» και οι ονομασίες που προβλέπονται για γαλακτοκομικά προϊόντα για τον προσδιορισμό αμιγώς φυτικών προϊόντων – Παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας – Δεν συντρέχει

(Άρθρα 40 ΣΛΕΕ έως 43 ΣΛΕΕ· κανονισμός 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρο 78 § 2 και παράρτημα VII, μέρος III)

2.        Γεωργία – Κοινή οργάνωση των αγορών – Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα – Προστασία των ονομασιών – Αποκλείονται πλήρως η ονομασία «γάλα» και οι ονομασίες που προβλέπονται για γαλακτοκομικά προϊόντα για τον προσδιορισμό αμιγώς φυτικών προϊόντων – Δεν υφίστανται συγκρίσιμοι περιορισμοί που να εφαρμόζονται στους παραγωγούς χορτοφαγικών ή ολικώς χορτοφαγικών υποκατάστατων κρέατος ή ψαριού – Παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης έναντι παραγωγών χορτοφαγικών ή ολικώς χορτοφαγικών υποκατάστατων κρέατος ή ψαριού – Δεν συντρέχει

(Κανονισμός 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρο 78 § 2 και παράρτημα VII, μέρος III)

3.        Γεωργία – Κοινή οργάνωση των αγορών – Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα – Προστασία των ονομασιών – Χρησιμοποίηση της ονομασίας «γάλα» ή των ονομασιών που προβλέπονται για γαλακτοκομικά προϊόντα για την προώθηση και την εμπορία αμιγώς φυτικών τροφίμων – Δεν επιτρέπεται – Προσθήκη περιγραφικών ενδείξεων – Δεν ασκεί επιρροή – Εξαιρέσεις

(Κανονισμός 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρο 78 § 2 και παράρτημα VII, μέρος III· απόφαση 2010/791 της Επιτροπής, παράρτημα I)

1.      Βλ. το κείμενο της αποφάσεως.

(βλ. σκέψεις 45, 46, 48)

2.      Βλ. το κείμενο της αποφάσεως.

(βλ. σκέψεις 49-51)

3.      Το άρθρο 78, παράγραφος 2, και το παράρτημα VII, μέρος III, του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 922/72, (ΕΟΚ) 234/79, (ΕΚ) 1037/2001 και (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου, έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται στο να χρησιμοποιούνται η ονομασία «γάλα» και οι ονομασίες τις οποίες ο κανονισμός αυτός προβλέπει αποκλειστικώς για γαλακτοκομικά προϊόντα για τον προσδιορισμό, κατά την εμπορία ή στη διαφήμιση, ενός αμιγώς φυτικού προϊόντος, τούτο δε ακόμη και αν οι ονομασίες αυτές συμπληρώνονται από διευκρινιστικές ή περιγραφικές ενδείξεις που αναφέρουν τη φυτική προέλευση του επίμαχου προϊόντος, εκτός αν το προϊόν αυτό περιλαμβάνεται στο παράρτημα I της αποφάσεως 2010/791/ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2010, για τον κατάλογο των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΙΙ, σημείο ΙΙΙ, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, του κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου.

(βλ. σκέψη 52 και διατακτ.)