Language of document : ECLI:EU:C:2017:458

Predmet C422/16

Verband Sozialer Wettbewerb eV

protiv

TofuTown.com GmbH

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Trier)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda – Uredba (EU) br. 1308/2013 – Članak 78. i Prilog VII. dio III. – Odluka 2010/791/EU – Definicije, oznake i prodajne oznake – ‚Mlijeko’ i ‚mliječni proizvodi’ – Oznake korištene za promociju i stavljanje na tržište čisto biljnih proizvoda”

Sažetak – Presuda Suda (sedmo vijeće) od 14. lipnja 2017.

1.        Poljoprivreda – Zajednička organizacija tržišta – Mlijeko i mliječni proizvodi – Zaštita nazivâ – Načelno isključenje upotrebe oznake „mlijeko” i oznaka rezerviranih za mliječne proizvode za označavanje isključivo biljnih proizvoda – Povreda načela proporcionalnosti – Nepostojanje

(čl. 40. do 43. UFEU‑a; Uredba br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 78. st. 2., i Prilog VII. dio III.)

2.        Poljoprivreda – Zajednička organizacija tržišta – Mlijeko i mliječni proizvodi – Zaštita nazivâ – Načelno isključenje upotrebe oznake „mlijeko” i oznaka rezerviranih za mliječne proizvode za označavanje isključivo biljnih proizvoda – Nepostojanje usporedivih ograničenja primjenjivih na proizvođače vegetarijanskih ili veganskih nadomjestaka za meso ili ribu – Povreda načela jednakog postupanja u pogledu proizvođača vegetarijanskih ili veganskih nadomjestaka za mlijeko ili mliječne proizvode – Nepostojanje

(Uredba br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 78. st. 2., i Prilog VII. dio III.)

3.        Poljoprivreda – Zajednička organizacija tržišta – Mlijeko i mliječni proizvodi – Zaštita nazivâ – Upotreba oznake „mlijeko” i oznaka rezerviranih za mliječne proizvode za promociju i stavljanje na tržište isključivo biljnih proizvoda – Nedopuštenost – Dodavanje opisnih podataka – Nepostojanje utjecaja – Iznimke

(Uredba br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 78. st. 2., i Prilog VII. dio III.; Odluka Komisije 2010/791, Prilog I.)

1.      Vidjeti tekst odluke.

(t. 45., 46., 48.)

2.      Vidjeti tekst odluke.

(t. 49.‑51.)

3.      Članak 78. stavak 2. i Prilog VII. dio III. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 treba tumačiti na način da im se protivi to da se naziv „mlijeko” i nazivi koje ta uredba rezervira isključivo za mliječne proizvode upotrebljavaju za označavanje, prilikom stavljanja na tržište ili reklamiranja, isključivo biljnog proizvoda, i to čak i ako su ti nazivi dopunjeni pojašnjavajućim ili opisnim dodacima koji upućuju na biljno podrijetlo predmetnog proizvoda, osim ako je taj proizvod naveden u Prilogu I. Odluci Komisije 2010/791/EU od 20. prosinca 2010. o popisu proizvoda iz drugog podstavka odjeljka III. točke 1. Priloga XII. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1234/2007.

(t. 52. i izreka)