Language of document : ECLI:EU:C:2017:458

Cauza C422/16

Verband Sozialer Wettbewerb eV

împotriva

TofuTown.com GmbH

(cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht Trier)

„Trimitere preliminară – Organizarea comună a piețelor produselor agricole – Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 – Articolul 78 și anexa VII partea III – Decizia 2010/791/UE – Definiții, denumiri și denumiri comerciale – «Lapte» și «produse lactate» – Denumiri utilizate pentru promovarea și comercializarea unor alimente pur vegetale”

Sumar – Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 14 iunie 2017

1.        Agricultură – Organizarea comună a piețelor – Lapte și produse lactate – Protecția denumirilor – Excluderea din principiu a denumirii „lapte” și a denumirilor rezervate produselor lactate pentru a desemna produse pur vegetale – Încălcarea principiului proporționalității – Inexistență

[art. 40 TFUE-43 TFUE ; Regulamentul nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 78 alin. (2), și anexa VII, partea III]

2.        Agricultură – Organizarea comună a piețelor – Lapte și produse lactate – Protecția denumirilor – Excluderea din principiu a denumirii „lapte” și a denumirilor rezervate produselor lactate pentru a desemna produse pur vegetale – Lipsa de restricții comparabile aplicabile producătorilor de substituenți de produse vegetariene sau vegane de carne sau de pește – Încălcarea principiului egalității de tratament în privința producătorilor de substituenți de produse vegetariene sau vegane de lapte sau de produse lactate – Inexistență

[Regulamentul nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 78 alin. (2), și anexa VII, partea III]

3.        Agricultură – Organizarea comună a piețelor – Lapte și produse lactate – Protecția denumirilor – Utilizarea denumirii „lapte” sau a denumirilor rezervate produselor lactate pentru promovarea sau comercializarea alimentelor pur vegetale – Inadmisibilitate – Adăugare a unor mențiuni descriptive – Lipsa incidenței – Excepții

[Regulamentul nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 78 alin. (2), și anexa VII, partea III; Decizia 2010/791 a Comisiei, anexa I]

1.      A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctele 45, 46 şi 48)

2.      A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctele 49-51)

3.      Articolul 78 alineatul (2) și anexa VII partea III din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului trebuie interpretate în sensul că se opun ca denumirea „lapte” și denumirile pe care acest regulament le rezervă numai produselor lactate să fie utilizate pentru a desemna, în cadrul comercializării sau al publicității, un produs pur vegetal, iar aceasta chiar dacă respectivele denumiri sunt completate cu mențiuni explicative sau descriptive care indică originea vegetală a produsului în discuție, cu excepția cazului în care acest produs este inclus în anexa I la Decizia 2010/791/UE a Comisiei din 20 decembrie 2010 de stabilire a listei produselor menționate în anexa XII punctul III.1 al doilea paragraf la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului.

(a se vedea punctul 52 și dispozitivul)