Language of document :

2020. december 17-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság

(C-687/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: M. Noll-Ehlers, G. Braga da Cruz meghatalmazottak)

Alperes: Portugál Köztársaság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság – mivel öt fontosabb közútra vonatkozóan nem készített stratégiai zajtérképet – nem teljesítette a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló, 2002. június 25-i 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 7. cikke (2) bekezdésének első albekezdéséből eredő kötelezettségeit;

állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság – mivel nem dolgozott ki cselekvési tervet Amadora és Porto agglomerációjára, 236 fontosabb közútra és 55 fontosabb vasútvonalra vonatkozóan – nem teljesítette az említett irányelv 8. cikkének (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság – mivel nem közölte a Bizottsággal az öt fontosabb közútra vonatkozó stratégiai zajtérképekre vonatkozó információkat, továbbá nem közölte a Bizottsággal a Porto és Amadora agglomerációjára, valamint a 236 fontosabb közútra és 55 fontosabb vasútvonalra vonatkozó cselekvési tervek összefoglalóit – nem teljesítette az említett irányelv VI. mellékletével összefüggésben értelmezett 10. cikkének (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

kötelezze a Portugál Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló, 2002. június 25-i 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) értelmében és a jelen ügy szempontjából releváns részét illetően a portugál hatóságoknak:

1)    először is, az irányelv 7. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében legkésőbb 2008. december 31-ig tájékoztatniuk kellett a Bizottságot a területükön lévő valamennyi agglomerációról, valamint a területükön lévő valamennyi fontosabb közútról és vasútvonalról;

2)    másodszor, az irányelv 7. cikke (2) bekezdésének első albekezdése értelmében legkésőbb 2012. június 30-ig olyan stratégiai zajtérképeket kellett készíteniük valamennyi városi agglomerációra, valamint valamennyi fontosabb közútra és vasútvonalra vonatkozóan, amelyek tükrözik a 2011-es referenciaévben fennálló helyzetet. Ezenkívül a portugál hatóságoknak az irányelv VI. mellékletével összefüggésben értelmezett 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően legkésőbb 2012. december 30-ig meg kellett küldeniük a Bizottságnak a stratégiai zajtérképekre vonatkozó információkat;

3)    harmadszor a portugál hatóságoknak továbbá az irányelv 8. cikkének (2) bekezdése értelmében legkésőbb 2013. július 18-ig cselekvési terveket kellett készíteniük a területükön található agglomerációkra, valamint fontosabb közutakra és vasútvonalakra vonatkozóan. A portugál hatóságoknak ezenkívül az irányelv VI. mellékletével összefüggésben értelmezett 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően legkésőbb 2014. január 18-ig meg kellett küldeniük a Bizottságnak e cselekvési tervek összefoglalóit.

Megjegyzendő, hogy a portugál hatóságok fent említett kötelezettségei az irányelvben előírt, egymást követő három szakaszt képeznek, és a második, illetve a harmadik szakasz az azt közvetlenül megelőző szakaszon alapul.

____________

1 HL 2002. L 189., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 101. o.