Language of document : ECLI:EU:C:2021:234

Tiesas (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) 2021. gada 24. marta rīkojums –
smartthingssolutions/EUIPO

(lieta C681/20 P)

Apelācija – Eiropas Savienības preču zīme – Apelācijas sūdzību pieļaujamība – Tiesas Reglamenta 170.b pants – Pieteikums, kas nepierāda jautājuma nozīmīgumu Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai – Apelācijas sūdzības nepieļaujamība

1.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai nozīmīgs jautājums – Pierādīšanas pienākums

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.b pants)

(skat. 11. punktu)

2.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Pieteikums par apelācijas sūdzības atzīšanu par pieļaujamu – Formas prasības – Piemērošanas joma

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.a un 170.b pants)

(skat. 12.–14. punktu)

3.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai nozīmīgs jautājums – Faktu un pierādījumu vērtējuma pārbaude Tiesā – Izslēgšana

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.a un 170.b pants)

(skat. 15., 17. punktu)

4.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai nozīmīgs jautājums – Pieteikums par pieļaujamības atzīšanu, kas nepierāda jautājuma nozīmīgumu – Nepieļaujamība

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.a un 170.b pants)

(skat. 16., 18., 19., 21.–24. punktu)

5.      Eiropas Savienības preču zīme – Biroja lēmumi – Vienlīdzīgas attieksmes princips – Labas pārvaldības princips – Biroja agrākā lēmumpieņemšanas prakse – Tiesiskuma princips – Stingras un pilnīgas pārbaudes nepieciešamība katrā konkrētā gadījumā

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2017/1001)

(skat. 20. punktu)

Rezolutīvā daļa

1)

Apelācijas sūdzība nav pieļaujama.

2)

smart things solutions GmbH sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.