Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 16. prosince 2020 Eleanor Sharpston proti usnesení Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 6. října 2020 ve věci T-180/20, Sharpston v. Rada a Konference zástupců vlád členských států

(Věc C-684/20 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Eleanor Sharpston (zástupci: N. Forwood, Barrister-at-Law, J. Robb, Barrister, J. Flynn QC a H. Mercer QC)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie, Konference zástupců vlád členských států

Usnesením ze dne 16. června 2021 Soudní dvůr (první senát) rozhodl, že kasační opravný prostředek se zčásti odmítá jako zjevně nepřípustný a zčásti zamítá jako zjevně neopodstatněný a že účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek ponese vlastní náklady řízení.

____________